logo preventie

preventie basisonderwijs regio Meetjesland-Deinze-Zingem

 
 

home
regiowerking / documenten
organisatie

veiligheid en controles
infrastructuur
gezondheid, hygiëne en milieu

buiten het domein
zoeken op alfabet
gebruikersovereenkomst

loginpagina voor de scholen
meldingsformulier voor directies

 
 
 

gezondheid / hygiëne / milieu

cao 100
EHBO
ergonomie
gezondheidsbeleid
gezondheidstoezichten
HACCP / keukens
leidingwater
milieu
ongevallen (info bij organisatie)
sanitaire installatie
 
 

zoekfunctie

zoeken op alfabet
 
 
U bevindt zich op de pagina gezondheid, hygiëne en milieu / sanitaire installaties ... in het navigatiegedeelte links ziet u de andere items onder de rubriek "gezondheid, hygiëne en milieu".

sanitaire installaties ... de wettelijke basis

De toiletten bestaan uit waterclosets en urinoirs die aan de welvoeglijkheidsnormen voldoen en tegen regen en tocht beschermd zijn. Ze zijn zo geconstrueerd dat geen uitwasemingen zich in de werkplaatsen kunnen verspreiden. Al de bijkomende installaties zijn aldus opgevat en geplaatst dat ze geen hinder kunnen veroorzaken.

De toiletten worden goed verlucht, behoorlijk verwarmd, voldoende verlicht en steeds zindelijk gehouden.

Zij worden met water schoongemaakt voor elke arbeidshervatting en ten minste eens per dag. ... Verneem meer over de wettelijke bepalingen rond sanitaire installaties uit het ARAB.

sanitaire installaties op onze scholen ...

Vanuit de preventiedienst wordt er per school een overzicht gemaakt van de sanitaire voorzieningen. Er wordt geadviseerd dat ...

Vanuit de preventie wordt er geadviseerd dat:

 • de toiletten voor jongens en meisjes gescheiden zijn,
 • er een toilet per 15 meisjes is,
 • (voor jongens hetzelfde als bij de meisjes) ofwel dat er een urinoir per 15 jongens en een wc per 25 jongens aanwezig is,
 • er een toilet aanwezig is voor rolstoelgebruikers. Hierbij wordt voor de nodige ruimte gezorgd zodat de rolstoelgebruiker gemakkelijk kan draaien met de rolstoel. Lees verder ...
 • er per 4 WC´s een wastafel is (uiteraard is het aan te raden dat men zich ook kan voorzien van warm water),
 • de nodige zeepdispensers met middelen om de handen af te drogen beschikbaar zijn,
 • er een vuilnisbak in de toiletruimten staat,
 • er een recipiënt voor de persoolijke hygiëne in (enkele) meisjestoiletten staat,
 • de volgende tekst aangebracht is: "Handen wassen na gebruik van het toilet.". Dit kan met kindvriendelijk affiches,
 • de toiletten en de wastafels opgenomen zijn in het reinigingsschema met bijzonder aandacht voor de vuilnisbakjes,
 • het personeel over een apart toilet met de nodige voorzieningen kan beschikken.

Lees ook de aanbevelingen van agion in verband met sanitaire installaties.

onderhoudsschema

 • De toiletten dienen dagelijks gepoetst te worden.
 • Op regelmatige tijdstippen wordt er meermaals per week een product in de sanitaire toestellen gegoten ter bevordering van de hygiëne.
 • Indien er stoffen handdoeken gebruikt worden, worden deze dagelijks ververst. Het is eerder aan te raden dispensers te gebruiken met (papieren) afdroogdoeken. Zie ook verder bij de gegevens van HDP & Arista
 • De mogelijkheid bestaat om hier een onderhoudsschema te gebruiken

Deze overzichten met het onderhoudsprogramma zijn te bekijken op de interne bladzijden.

Tevens bestaat er een checklist over de sanitaire voorzieningen die je hier kan downloaden en die je ook kan terug vinden bij het preventiebeleid.

Pictogrammen en sanitaire voorzieningen ...

nieuw pictogram verplicht vanaf 1 juli 2016...

Nieuw pictogram op vochtige doekjes: niet in het toilet gooien!

Steeds vaker raken leidingen en pompen van waterzuiveringssystemen verstopt door vochtige doekjes die in het toilet zijn doorgespoeld, terwijl ze hiervoor niet bedoeld zijn.

Vanaf 1 juli 2016 moet daarom het nieuwe pictogram (zie hiernaast) op de verpakking van vochtige doekjes staan die niet door het toilet mogen gespoeld worden.

Lees verder ...

toezicht houden aan de toiletten

Het spreekt voor zich dat regelmatig toezicht houden noodzakelijk is aan de toiletten. Misschien is het nodig dat er daaromtrent per school toch afspraken gemaakt worden ... de kinderen moeten opgevoed worden om met het toiletpapier om te gaan zoals het hoort, alsook met de zeep en de middelen die er zijn om de handen af te drogen.

Deze afspraken maken ook deel uit van het preventiebeleid.

preventieaffiches

handen wassen na toiletgebruik

Zie ook verder bij de gegevens van HDP & Arista

In de toiletten wordt er aandacht gegeven aan de handhygiëne d.m.v. een preventieaffiche:

alles over handhygiëne ...

Bekijk op de website van u bent in goede handen heel wat folders en campagnemateriaal ...

Onder de interessante links kunt u verder surfen naar de website van Handige Hans en is een pdf te downloaden in verband met de handhygiëne in het kleuteronderwijs

andere preventieaffiches ...

informatie ... over hygiëne

Wat is de beste manier om handen te drogen na een toiletbezoek?

Gegevens van HDP & Arista

Er bestaan verschillende manieren om de handen te drogen na een toiletbezoek : handdoek, hete luchtblazer, rolsysteem met katoenen/papieren handdoek, papieren wegwerpservetten ...

Uit de vergelijking van de verschillende methoden, worden een rolsysteem of papieren servetten als goede manier van handen drogen beschouwd. Papieren servetten zijn hygiënisch de beste optie. Een handdoek is ten sterkste af te raden. Een hete luchtblazer wordt eveneens afgeraden.

Lees meer ...

Handige Hans

De Vlaamse overheid lanceert de campagne "Handjes wassen met handige Hans" om de hygiëne te verbeteren. Lees meer ...

De meeste kleuters wassen hun handen te weinig. En als ze hun handen wassen, doen ze het vaak verkeerd. Gelukkig is er nu Handige Hans om hen te helpen. Thuis en op school. Lees meer ...

Scholen doen vaak inspanningen om water aan te bieden aan hun leerlingen. Vaak wordt hiervoor een drinkwaterfontein geïnstalleerd.

Medisch milieukundigen bij de logo's ... Lees meer ...

partners voor hygiëne ...

Het ligt geenszins in de bedoeling bepaalde bedrijven naar voor te schuiven. De lijst van bedrijven kan steeds verder aangevuld worden en is uitsluitend bedoeld ter informatie.

top

Leidingwater ...

Consumentenorganisaties argumenteren reeds jarenlang dat water van de kraan overal in Vlaanderen drinkbaar is.

Het is vooral door de agressieve marketing van verkopers van flessenwater, dat we de kwaliteit van ons water wantrouwen. Nochtans moet leidingwater aan 61 wettelijke parameters voldoen.

Het wordt streng gecontroleerd door de verdeelmaatschappijen en door laboratoria die werken in opdracht van de overheid. De controle is even streng als bij dranken in de handel. Twijfel je nog? De resultaten van die tests kan je bij de drinkwatermaatschappij opvragen (Je vindt hun gegevens op de factuur).

Uiteraard moeten we ons de vraag stellen door welke leidingen het water vervoerd wordt en ... is het wel leidingwater dat uit het kraantje komt ... Lees meer over leidingwater, putwater ...

Flyer met richtlijnen voor schooldirecties om veilig om te gaan met kraantjeswater. Klik hier ...

Enkele tips:

Kraantjeswater is een goedkoop en duurzaam alternatief voor dure en dikmakende frisdranken. Toch moet je met een aantal aandachtspunten rekening houden als je er veilig van wil drinken.

 • Kraantjeswater aangeleverd door de openbare watermaatschappijen wordt vaak en goed gecontroleerd. Sommige scholen gebruiken echter eigen putwater om voedsel en dranken te bereiden of leerlingen te laten douchen. Dit water moet je als school zelf regelmatig controleren. Regenwater mag je nooit (laten) drinken of gebruiken om te koken, handen te wassen, te douchen.
 • Geef je les in een schoolgebouw ouder dan 1970? Dan liggen er misschien nog loden waterleidingen. Die kunnen lood afgeven aan het drinkwater. Je vervangt deze leidingen het best. Is dat niet mogelijk, beperk dan de consumptie van kraantjeswater uit loden leidingen zo veel mogelijk.
 • Water dat te lang stilstaat, smaakt en ruikt muf. Spoel dus de leidingen na lange vakantieperiodes. Geef aftappunten en drinkwaterfonteintjes een extra poetsbeurt. Vermijd lavabo’s in toiletruimtes om leerlingen te laten drinken: de kranen kunnen besmet zijn met microben van de handen. Gebruik enkel koudwaterkranen als aftappunt voor drinkwater.
 • Gebruik ook nooit warm water om voedsel te bereiden, maar warm koud water op.
 • Maak met pictogrammen duidelijk welk water drinkbaar is en welk niet. Zorg dat de pictogrammen goed zichtbaar zijn en gemakkelijk te begrijpen, ook voor jonge kinderen.

Download nog meer tips in de brochure ‘Veilig omgaan met kraantjeswater op school’

Onderzoek naar lood in het leidingwater!

uit schooldirect ...

De watermaatschappijen zijn verantwoordelijk voor het leveren van water van uitstekende kwaliteit tot en met de watermeter. Daarna ligt de verantwoordelijkheid bij de school. De drinkwatermaatschappijen bezoeken jaarlijks een derde van de scholen, een beperkt aantal parameters wordt dan gecontroleerd. Een uitgebreide audit is verplicht om de zes jaar. De scholen kunnen de watermaatschappijen hierop aanspreken mochten die controles niet plaatsvinden.

Lees verder ...

Vind meer info en tips om loden leidingen te herkennen in de folder 'Hou je drinkwater loodvrij'. Lees hier verder ...

Op een eenvoudige manier te weten komen of er lood aanwezig is? Lees hier verder ...

drinkwaterfonteinen

Enkele in acht te nemen punten ...

Welke subsidies kunnen scholen ervoor krijgen?

Steeds meer drinkwatermaatschappijen zijn bereid een financiële tussenkomst te geven bij het installeren van een drinkwaterfontein. Lees hier meer ...

Soms geeft ook de gemeente een subsidie. De gemeente Evergem vermeldt geen subsidie voor het plaatsen van een drinkwaterfontein.

Tenslotte is er ook een subsidieregeling voor het hele Vlaamse Gewest.

Klik hier voor een lijst van instanties die subsidies geven voor drinkwaterfonteinen.

Zijn drinkwaterfonteinen hygiënisch?

drinkfonteinKies voor drinkwaterfonteintjes voorzien van een afschermkap.

Dankzij dat kapje kunnen mensen met hun mond niet aan het spuitkraantje. Dat moet om hygiënische redenen vermeden worden.

Een andere oplossing is het gebruik van herbruikbare bekers.

Kraantjes aan wasbakken, die soms ongewenst als drinkfontein dienen, zijn een stuk minder hygiënisch: ze beschikken namelijk niet over zo´n afschermkap.

Is een drinkwaterfontein bestand tegen de vorst?

Het metaal in de omkasting van de fonteinen is roestvrij staal, zodat de toestellen niet gaan roesten onder invloed van regen en vocht.

Wanneer de fontein buiten staat, moet in de winter het water worden afgesloten. Een fontein die in open lucht of in een niet-vorstvrije ruimte geïnstalleerd wordt, kan door de vrieskou beschadigd worden.

Voornamelijk het drukregelpatroon dat zich achter de bedieningsknop bevindt, is vorstgevoelig. Daartoe laat je best een stop- en leegloopkraan op de aanvoerleiding monteren. Hiermee kan je de watertoevoer tijdens de winter afsluiten en het resterende water aftappen. Indien er nog geen leegloopkraantje aanwezig is, kan je ook de bodemplaat verwijderen, de stop van de lijnfilter opendraaien en zo het water laten weglopen. Het veelvuldig open- en dichtdraaien van deze stop kan echter leiden tot lekken.

top

mogelijke inhoud van de welzijnsmap gezondheid / hygiëne en milieu (vsko)

 • Melding inzake legionella.
 • Waterinstallaties attest van controle van het putwater.
 • Waterinstallaties plan van de waterleidingen.
 • Waterinstallaties beheersplan inzake legionella.
 • Onderhoud en hygiëne programma ledigen septische putten
 • Onderhoud en hygiëne onderhoudsprogramma gebouwen en lokalen
 • Onderhoud en hygiëne programma ongediertebestrijding
 • Onderhoud en hygiëne specifieke veiligheid-instructies voor de onderhoudsploeg
 • Onderhoud en hygiëne recent bewijs van nazicht/onderhoud van de afzuiginstallaties
 • Milieu lijst en plan van emissiepunten
 • Milieu recente asbestinventaris, een beheersprogramma
 • Milieu jaarlijkse aangifte bij OVAM
 • Milieu contracten, attesten van transport, verwerking gevaarlijk afval
 • Milieu geldig attest stookolietank
 • Milieu milieumelding/een geldige milieuvergunning
 • EHBO bijgehouden steekkaarten controle verbanddoos/apotheekkastje

top